”Onze missie is u te voorzien van de beste voedingsstoffen”

Privacybeleid

Invoering

We hechten veel waarde aan uw privacy en doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wanneer u onze website bezoekt shilajitmumijo.com en/of zijn gelieerde domeinen, bijv vitadote.com (hierna: “Site”), wanneer je een aankoop doet in onze webshop of je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verwerkt eCom IT BV (“eCom IT” of “wij”) persoonsgegevens. Verder verwerken wij de persoonsgegevens van onze leveranciers. Het begrip ‘persoonsgegevens’ omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Bij de verwerking van persoonsgegevens kwalificeert Vitadote / eCom IT BV als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”).

Dit Privacybeleid heeft tot doel u te informeren over de wijze waarop Vitadote / eCom IT B.V. uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt en u informatie te verstrekken over uw wettelijke rechten op grond van de GDPR.

Wij wijzen erop dat wij niet voornemens zijn persoonsgegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogden. Aangezien wij niet kunnen controleren of een persoon ouder is dan 16 jaar, raden wij ouders ten zeerste aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Wanneer wij op grond van de wet of een overeenkomst met u persoonsgegevens moeten verzamelen en u de gevraagde gegevens niet verstrekt, zijn wij mogelijk niet in staat de overeenkomst die wij met u hebben of trachten te sluiten, uit te voeren (bv. om u producten te leveren die u wenst te bestellen). Als dit het geval is, kan het zijn dat wij de bestelling die u bij ons hebt geplaatst, moeten annuleren, maar wij zullen u hiervan vooraf op de hoogte brengen.

Het is belangrijk om dit privacybeleid samen met onze Servicevoorwaarden . We raden u aan dit privacybeleid te lezen en de: Servicevoorwaarden voorzichtig.

Inhoudsopgave

 • Over ons
 • Persoonsgegevens die we verzamelen en doeleinden waarvoor deze gegevens worden verzameld
 • Rechtsgronden voor de verwerking
 • Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?
 • Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 • Beveiliging van uw persoonsgegevens
 • Uw privacyrechten
 • Hoe kunt u een privacyklacht indienen?
 • Wijzigingen in dit privacybeleid

Over ons

eCom IT BV is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Zaandam (Nederland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 77067738, handelend onder de handelsnaam “Vitadote” en Shilajit Mumijo.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt of als u uw privacyrechten wilt uitoefenen, kunt u uw vraag richten aan info@vitadote.com of neem contact met ons op via onderstaand adres.

eCom IT BV

Albert Huismanpad 166,

1502EK Zaandam,

Nederland

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid niet van toepassing is op websites van derden die via links of applicaties met deze site zijn verbonden. Als u op dergelijke links klikt, kunnen derden mogelijk gegevens over u verzamelen of delen. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige en zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens omgaan, aangezien wij geen controle hebben over deze websites en niet verantwoordelijk zijn voor hun privacybeleid. We raden u daarom aan het privacybeleid van deze websites te lezen voordat u op links klikt of de websites gebruikt die via dergelijke links worden geopend.

Persoonsgegevens die we verzamelen en doeleinden waarvoor deze gegevens worden verzameld

Klanten en potentiële klanten

Wij kunnen de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van (contactpersonen van) onze (potentiële) klanten verwerken indien en wanneer dat nodig is voor onze orderadministratie :

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, initialen, titel, geslacht, adres, postcode en woonplaats en woonland);
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Betalingsdetails;
 • Bestelgegevens inclusief bestelgeschiedenis.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Indien van toepassing: om u aan te melden als nieuwe klant;
 • Om u te informeren en contact met u op te nemen over uw bestelling, onze producten, bestelmethoden, betalingen en toepasselijke voorwaarden;
 • Levering van bestelde goederen;
 • Koop een product of dienst van ons;
 • Neem contact met ons op via onze website, telefoon, mobiele telefoon of livechat;
 • Geschillenbeslechting inclusief incasso;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Wij kunnen de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van (contactpersonen van) onze (potentiële) klanten verwerken indien en wanneer dat nodig is voor onze service administratie :

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, initialen, titel, geslacht, adres, postcode en woonplaats en woonland);
 • Telefoon nummer;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Bestel Details;
 • Betalingsdetails;
 • Serviceverzoeken;
 • In het kader van de afhandeling van de serviceaanvraag kunnen andere persoonsgegevens worden verwerkt, zoals bestelgeschiedenis.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Beantwoorden van vragen;
 • Service verlenen;
 • Gegevens loggen voor inzicht en verbetering;
 • Aanmaken van vervangende bestellingen;
 • Geschillenbeslechting;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Wij kunnen de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van (contactpersonen van) onze (potentiële) klanten in onze: klantenmarketingdatabase :

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, initialen, titel, geslacht, adres, postcode en woonplaats en woonland);
 • E-mailadres;
 • Telefoon nummer;
 • Geboortedatum;
 • Transactiegegevens zoals bestelgeschiedenis;
 • Voor direct marketing berichten: e-mailadres, IP-adres, open ratio en openingstijdstip, click ratio inclusief tijdstempel betreffende bezochte URL’s in het bericht.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verstrekking van informatie over ons en onze producten, inclusief updates over wijzigingen in onze Voorwaarden , Servicevoorwaarden en ons privacybeleid;
 • Direct marketing over onze producten en/of diensten, inclusief acties, prijsvragen, prijstrekkingen en daarmee samenhangende evenementen;
 • Voltooi de transacties die u aanvraagt, voer onze contractuele verplichtingen uit en stuur u gerelateerde informatie, inclusief bevestigingen en ontvangstbewijzen;
 • Met u in contact komen via livechat, videochat of via onze Website;
 • Om te analyseren of onze berichten worden geopend en om vast te stellen welke delen van onze berichten het meest interessant zijn voor onze nieuwsbriefabonnees;
 • Onderzoek en ontwikkeling;
 • Geschillenbeslechting;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Nieuwsbrief abonnees

Wij hebben een nieuwsbrief om geïnteresseerden te informeren over onze producten en/of diensten, wedstrijden, prijstrekkingen en andere evenementen. De nieuwsbrief is gebaseerd op gebeurtenissen, wat betekent dat hij wordt verzonden wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden (zoals de lancering van een nieuw product). Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. De nieuwsbrief is bedoeld om de betrokkenheid te vergroten en kan informatie bevatten over nieuwe producten, promoties en evenementen. Wij kunnen meten wanneer en in welke mate nieuwsbrieven worden geopend en op welke links in de nieuwsbrief u klikt. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor onze nieuwsbrief.

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief , verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Jouw e-mailadres;
 • IP adres;
 • Open ratio en openingstijd;
 • Klikverhouding inclusief tijdstempel met betrekking tot bezochte URL’s in onze nieuwsbrieven.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u onze nieuwsbrief te sturen;
 • Om te analyseren of onze nieuwsbrief wordt geopend en om vast te stellen welke onderdelen van onze nieuwsbrief het meest interessant zijn voor onze nieuwsbriefabonnees;
 • Geschillenbeslechting;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Site gebruikers

Wanneer u onze site bezoekt, analyseren we uw gebruik van onze site door middel van cookies en vergelijkbare technologieën. U kunt uw browser instellen om cookies (deels) uit te schakelen of te weigeren. Lees onze Cookie beleid voor meer informatie over het gebruik van cookies.

Wij kunnen de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van al onze: Site gebruikers (of je nu een aankoop doet of niet):

 • Informatie over hoe u onze websites gebruikt en ermee omgaat, evenals over de hoeveelheid tijd die u eraan besteedt;
 • Basisinformatie die betrekking heeft op het verzoek dat door uw browser wordt gedaan wanneer u de websites bezoekt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals de datum en tijd van uw laatste bezoek, de duur van uw bezoek, het tijdstempel van het browserverzoek, uw IP-adres en elementaire HTTP-headerinformatie (zoals verwijzings-URL en user-agent), informatie over de website die u heeft eerder bezocht, evenals demografische informatie, waaronder uw locatie.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Analyseren en verbeteren van het gebruik van de website, waaronder het optimaliseren van de werking en uw beleving van de website
 • Marketingdoeleinden (reclame)
 • Geschillenbeslechting:
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen

leveranciers

Wij kunnen de volgende (categorieën van) persoonsgegevens verwerken van personen van wie wij producten of diensten afnemen of die bij onze leveranciers werken indien en wanneer nodig in onze leveranciersadministratie :

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, initialen, titel, geslacht, adres, postcode en woonplaats en woonland);
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie);
 • Gegevens over uw bedrijf zoals bedrijfsnaam, zakelijk adres, postcode, zakelijk e-mailadres en telefoonnummer;
 • In sommige gevallen, afhankelijk van het soort dienstverlening: een verklaring omtrent gedrag en gegevens met betrekking tot een identiteitsbewijs;
 • Gegevens met het oog op het doen van bestellingen of het afnemen van diensten;
 • Gegevens voor het berekenen en vastleggen van vergoedingen en onkosten en het doen van betalingen, waaronder bankrekeningnummers;
 • Overige gegevens waarvan de verwerking vereist of noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Bestellingen plaatsen en diensten afnemen;
 • Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen;
 • Het incasseren van vorderingen, waaronder het in handen geven van deze vorderingen bij derden en overige interne beheeractiviteiten;
 • Het regelen van het transport van te leveren goederen en diensten aan de betrokken partijen;
 • Het onderhouden van contact tussen ons en klanten of leveranciers;
 • Geschillenbeslechting en audits;
 • Meewerken aan de heffing of inning van belastingen;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Rechtsgronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende rechtsgronden:

 1. Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of voor het verrichten van precontractuele handelingen op uw verzoek, bijvoorbeeld wij uw gegevens moeten verwerken om uw bestelling te kunnen afhandelen;
 2. Wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 3. Wanneer dit nodig is om onze legitieme belangen of de belangen van een derde partij te behartigen, bijvoorbeeld om onze relatie met u te beheren;
 4. Met uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, vragen wij dit separaat bij u op. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming.

Indien u specifieke vragen heeft over de rechtsgronden waarop bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt, verstrekken wij u graag aanvullende informatie en kunt u altijd contact met ons opnemen via info@vitadote.com .

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden (‘ontvangers’ in de zin van de privacywetgeving), tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de in dit privacybeleid beschreven doeleinden. Bijvoorbeeld: om uw bestelling uit te voeren, moeten wij uw gegevens delen met betalingsproviders en transportbedrijven. Wij kunnen persoonsgegevens delen met onze dienstverleners, zoals hostingproviders, e-maildiensten en (andere) softwareleveranciers, betalingsdienstaanbieders, transportbedrijven, advocaten enz. Verder kunnen wij uw gegevens delen wanneer dat nodig is, om de rechten of eigendom van Vitadote / eCom IT B.V. te beschermen en te verdedigen en wanneer dat nodig is, om de persoonlijke veiligheid, eigendom of andere rechten van het publiek, Vitadote / eCom IT B.V. of haar klanten of werknemers te beschermen.

De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Indien deze partijen worden beschouwd als “verwerkers” in de zin van de privacywetgeving, zullen wij ervoor zorgen dat met deze partijen een gegevensverwerkingsovereenkomst wordt gesloten die voldoet aan de vereisten die in de GDPR zijn vastgelegd.

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de overname van Vitadote / eCom IT B.V., geheel of gedeeltelijk; een verkoop van een deel of het geheel van Vitadote / eCom IT B.V.; een fusie of betrokkenheid bij een fusie; tijdens een faillissement; ontbinding of andere overgang van ons bedrijf. Dit betekent dat uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan een nieuwe eigenaar of opvolgende entiteit om ervoor te zorgen dat onze diensten kunnen worden voortgezet.

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat een lager niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt dan de Europese wetgeving voorschrijft. In dat geval zal Vitadote / eCom IT B.V. ervoor zorgen dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een modelcontract dat voor dat doel is opgesteld en goedgekeurd door de Europese Commissie.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet.

De persoonsgegevens in onze orderadministratie worden in principe uiterlijk twee jaar na verwerking van de betreffende order gewist. De persoonsgegevens die voor de analyse van de website worden gebruikt, worden maximaal 24 maanden bewaard. De persoonsgegevens in onze database voor dienstenadministratie en klantenmarketing worden tot vijf jaar na het afsluiten van het klantendossier bewaard. Het e-mailadres dat wordt gebruikt voor abonnementen op nieuwsbrieven wordt van onze verzendlijst verwijderd zodra u ervoor kiest om u af te melden.

De persoonsgegevens van leveranciers worden in beginsel uiterlijk twee jaar na de verwerking van de betrokken bestelling gewist.

Naast bovengenoemde bewaartermijnen kan het nodig zijn dat wij bepaalde persoonsgegevens bewaren om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten, zoals het bewaren van bepaalde boekhoudkundige gegevens gedurende 7 jaar vanaf het einde van het jaar waarin de betreffende gegevens hun actuele belang voor de (fiscale) bedrijfsvoering hebben verloren in verband met onze fiscale bewaarplicht die voortvloeit uit artikel 52 van het Wet op de rijksbelastingen.

De hierboven genoemde specifieke bewaartermijnen kunnen langer worden of er kunnen wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn waaraan wij ons moeten houden. We kunnen persoonsgegevens indien nodig ook langer bewaren voor onze gerechtvaardigde belangen, zoals wanneer dat nodig is voor het beslechten van juridische geschillen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om de kans op misbruik, verlies en ongewenste openbaarmaking van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te verkleinen. Onze medewerkers en zakenpartners zijn gebonden aan geheimhouding en zijn gebonden aan instructies gericht op een adequate bescherming van uw persoonsgegevens.

We beschikken over procedures om inbreuken op persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en de toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een dergelijke inbreuk waar we wettelijk verplicht zijn dit te doen. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of vermoedt of aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vitadote.com .

Uw privacyrechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons:

 • het recht om te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en, indien dit het geval is, om inzage in uw persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht om vergeten te worden);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om de toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken, als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming;
 • het recht op ontvangst of overdracht van uw persoonsgegevens door of aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gebruikelijke en machineleesbare vorm (‘recht op gegevensoverdraagbaarheid).

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via: info@vitadote.com of via het adres vermeld in de rubriek ‘Over ons’.

Om fraude en misbruik te voorkomen, kan het nodig zijn dat wij u om specifieke informatie vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om nadere informatie te vragen in verband met uw verzoek. Indien u inzage wenst in persoonsgegevens die aan een cookie zijn gekoppeld, dient u een kopie van het cookie in kwestie bij te voegen. U vindt de cookie in uw browserinstellingen.

Binnen een maand na ontvangst van uw verzoek zullen wij u laten weten of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen met twee maanden worden verlengd, bijvoorbeeld wanneer een ingewikkeld verzoek wordt ingediend. Wij zullen u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte brengen van een dergelijke verlenging. Op grond van de privacywetgeving kunnen wij uw verzoek onder bepaalde omstandigheden weigeren. Als wij dat doen, zullen wij de redenen voor de weigering toelichten. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, zullen wij dit verzoek altijd respecteren. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens .

Hoe kunt u een privacyklacht indienen?

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, zullen wij ons uiterste best doen om deze samen met u op te lossen. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens ( Autoriteit Persoonsgegevens ). Als u in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in dat land.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen en zullen altijd de meest recente versie van dit privacybeleid op onze website plaatsen. Als er substantiële wijzigingen worden aangebracht die een of meer betrokkenen aanzienlijk kunnen raken, zullen we ernaar streven om de relevante betrokkenen onmiddellijk te informeren.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 26 april dit 2021.