”Onze missie is u te voorzien van de beste voedingsstoffen”

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen ontvangen van Vitadote®. Er zijn geen andere voorwaarden van toepassing, al dan niet in strijd met deze voorwaarden. Het is heel belangrijk dat u ze leest en begrijpt. Deze voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten. Deze algemene voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vervangen alle voorgaande edities.

Producten

De informatie en beschrijvingen op deze website zijn bedoeld als algemene informatie en zijn niet noodzakelijkerwijs volledige beschrijvingen van elk product, indicatie voor gebruik of contra-indicatie voor gebruik. Raadpleeg uw arts voor advies.

FDA Disclaimer & Gezondheid Gerelateerde Informatie
De informatie en inhoud op de Vitadote® website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van het advies van uw arts of andere professionele zorgverlener. U mag de op of via deze website beschikbare informatie (inclusief maar niet beperkt tot informatie die op de website vitadote.com wordt aangeboden door zorgverleners of zorg professionals die werkzaam zijn bij of een contract hebben met Vitadote®) niet gebruiken voor het diagnosticeren of behandelen van een aandoening, probleem of ziekte of voor het voorschrijven van medicijnen. Lees vóór gebruik zorgvuldig alle productverpakkingen en raadpleeg uw zorgverleners.

Informatie en verklaringen met betrekking tot voedingssupplementen en andere gezondheidssupplementen zijn niet beoordeeld door de Food and Drug Administration en zijn niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen.

Acceptatie van bestellingen
Alle bestellingen worden door Vitadote® geaccepteerd onder deze verkoopvoorwaarden. Geen enkele wijziging van deze voorwaarden zal worden aanvaard, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen door de Algemeen Directeur van Vitadote®. Bestellingen zijn alleen bindend na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van Vitadote®, die zich het recht voorbehoudt om een bestelling te weigeren. In het geval van een prijsfout die zich op deze website voordoet, binnen een fax of e-mailcorrespondentie ontvangen, echter, worden alle onvolledige bestellingen ongeldig geacht.

Autoriteit van de klant
Klanten die transacties aangaan met Vitadote® garanderen uitdrukkelijk dat zij gemachtigd zijn om deze voorwaarden te accepteren en accepteren deze niet alleen voor zichzelf maar ook als agenten voor en namens alle andere personen die geïnteresseerd zijn in of geïnteresseerd worden in de goederen of producten van Vitadote®, geheel of gedeeltelijk.

Betaling
Wij accepteren online betalingen via Mastercard, Visa-kaart, American Express, Paypal, iDeal, SOFORT Banking en Bitcoin. We slaan geen creditcardgegevens op en we delen ook geen klantgegevens met derden. Als u buiten de eurozone winkelt, plaatst u uw bestelling en zal uw creditcardmaatschappij of bank de transactie in uw eigen valuta omzetten. Betalingen kunnen in euro worden geaccepteerd.
Handels- en groothandelsklanten kunnen alleen op het moment van het plaatsen van een bestelling betalen met creditcards / bankpassen. Handels- en groothandelsklanten kunnen een kredietlimiet aanvragen, Vitadote® zal uw bedrijfsgegevens beoordelen en u de juiste kredietlimiet en tijd op basis van handelshistorie geven. Anders moeten facturen per creditcard worden betaald op het moment van aankoop. Alle bestellingen van goederen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad. Als we om welke reden dan ook geen goederen aan u leveren, zullen we u op de hoogte brengen van de situatie en zullen we u geen kosten in rekening brengen voor die goederen en zullen we al het geld terug betalen dat u voor deze goederen hebt betaald. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig financieel verlies dat u lijdt met betrekking tot rentebetalingen, of verlies van inkomsten, of soortgelijke winsten die u zou hebben ontvangen op het geld dat aan ons is betaald in plaats van een onvervulde bestelling.

Prijzen
Alle prijzen die worden vermeld of weergegeven zijn in Euro’s op het moment dat uw bestelling wordt geplaatst. We hebben het recht om de prijs aan te passen om rekening te houden met een toename van of het opleggen van nieuwe belastingen of heffingen. Als door een fout of omissie de prijs die is gepubliceerd voor de goederen op onze website onjuist is, hebben we het recht om een bestelling te beëindigen op voorwaarde dat de goederen niet zijn verzonden. We zullen proberen ervoor te zorgen dat alle prijzen die op onze website worden weergegeven juist zijn, maar als er een fout optreedt, informeren we u over de juiste prijs en geven we u de mogelijkheid om de bestelling te annuleren. Houd er rekening mee dat de vermelde prijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid zijn en Vitadote® behoudt zich het recht voor om de betalingen aan u terug te betalen als de database uw bestelling ten onrechte / onjuist verwerkt. Alles zal in het werk worden gesteld om een stabiel aanbod en prijsbeleid te handhaven afhankelijk van marktomstandigheden en variaties. Vitadote® behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder voorafgaande uitleg of kennisgeving. Graag bevestigen wij u telefonisch onze meest recente prijzen.

Productdetails en Specificaties
Er is zorg voor gedragen om de exacte details en specificaties van de producten over te brengen. Vitadote® behoudt zich het recht voor om details en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande uitleg of kennisgeving.

Behoud van Titel
Alle goederen geleverd door Vitadote® aan de klant blijven eigendom van Vitadote® tot Vitadote® de volledige betaling ontvangt voor de goederen en al het andere wat door de klant aan Vitadote® verschuldigd is. Zolang een dergelijke betaling niet is ontvangen, wordt de afzonderlijke identiteit van die goederen door de klant gehandhaafd. Na levering van de goederen aan de klant of zijn benoemde onderaankoper, zijn de goederen voor risico van de klant en zal de klant die goederen tegen verlies of beschadiging verzekeren.

Zolang het eigendom van de goederen niet overgaat op de klant in overeenstemming met de voorgaande bepalingen, is Vitadote® te allen tijde gerechtigd om de goederen terug te nemen, hetzij met of zonder kennisgeving, en Vitadote® en haar werknemers of agenten hebben op elk moment het recht om zich bij de klant te melden met het doel dergelijke terugnemingen te bewerkstelligen.

Overmacht
Vitadote® is niet aansprakelijk jegens u voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van ons contract, als dit te wijten is aan een gebeurtenis buiten onze redelijke controle, inclusief, zonder beperking, daden van God, oorlog, industrieel geschil, brand, overstroming, storm en nationale noodsituaties en indien dit wordt uitgesteld, hebben wij recht op een redelijke verlenging van de tijd voor het uitvoeren van dergelijke verplichtingen.

Geen Garantie
Goederen worden geleverd volgens de beschrijvingen en specificaties gegeven door de fabrikant. Vitadote® en zijn werknemers of agenten zijn niet gemachtigd om enige verklaringen met betrekking tot de goederen te geven, tenzij strikt schriftelijk bevestigd. Bij het aangaan van deze overeenkomst erkent u dat u niet afhankelijk bent van een dergelijke verklaring om uw aankoop bij ons af te ronden. We geven geen garantie voor de geschiktheid van goederen voor enig bepaald doel. Health Foods zijn geen medicijnen, dus Vitadote® kan en mag niet worden gemachtigd om resultaten te garanderen. Bij het aangaan van deze overeenkomst erkent u dat er geen garanties zijn met betrekking tot het doel van de goederen.

Leveringen
Alles zal in het werk worden gesteld om bestellingen snel te bezorgen. Vitadote® aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor opschorting of vertraging van leveringen of voor de gevolgen daarvan. Over het algemeen is de opgegeven prijs voor bezorging bij de receptie en / of op de begane grond op het vermelde afleveradres. Wij gebruiken de beste vervoerders om onze goederen te leveren, afhankelijk van de grootte, de waarde en de bestemming van uw bestelling. We streven ernaar om alle bestellingen de volgende werkdag te verzenden. Vitadote® krijgt een certificaat van aflevering van onze vervoerders voor alle verzonden goederen. Een handtekening kan vereist zijn op het moment van levering. Vitadote® aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor opschorting of vertraging van leveringen, noch voor de gevolgen daarvan wanneer de goederen ons pand hebben verlaten door een van onze genomineerde transporteurs. Gratis levering wordt aangeboden aan EU-klanten die een bestelling plaatsen naar een EU-adres. Gratis levering is beschikbaar voor bestellingen met een minimum bestelbedrag.

Retouren Beleid
Vitadote® vergoedt 100% van uw aankoop indien het product voor u niet werkte. We zijn eerlijk tegenover onze klanten en verwachten van onze klanten dat ze eerlijk zijn tegenover ons. Om te kunnen profiteren van onze 90 dagen-garantie, moet u Vitadote® Shilajit of Zeolite dagelijks nemen zoals voorgeschreven en documenteer dat u het neemt met foto’s met datumstempels, met intacte metagegevens en korte journaalposten die de verandering beschrijven in hoe u zich voelt door Vitadote® Shilajit of Zeolite in te nemen. Als u geen verbeteringen heeft ervaren, betalen we uw aankoop terug.

Nabestellingen
Als uw artikel niet op voorraad is, zullen we het voor u bestellen. U ontvangt altijd een e-mail met de optie om uw bestelling te annuleren als u liever niet wacht.

Ontvangst van goederen
Ontvangst van goederen moet worden ondertekend als “niet-onderzocht”. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger bij de klant of namens de klant om te tellen en te controleren of alle dozen en goederen die worden geleverd, overeenkomen met de bijbehorende afleveringsbon. Eventuele beschadigingen of tekorten moeten onmiddellijk binnen drie werkdagen na aflevering telefonisch en schriftelijk worden gemeld, anders wordt geen enkele claim in aanmerking genomen. De volledige verpakking moet worden bewaard indien wordt vermoed dat zich een diefstal of breuk heeft voorgedaan. Tekortkomingen kunnen niet worden hersteld als deze procedures niet strikt worden nageleefd.

Niet-levering
Een factuur of ontvangstbewijs wordt meestal samen met de goederen verzonden of een dag nadat de goederen zijn verzonden. De meeste van onze goederen worden verzonden op de volgende dag. In geval van het niet aankomen van goederen moeten klanten Vitadote® binnen vijf dagen na de factuurdatum op de hoogte stellen, anders wordt er geen claim overwogen.

Aanknopingsbeginsel
Alle contracten gesloten met Vitadote® worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Europese wet en de koper onderwerpt zich aan de jurisdictie van de Europese rechtbanken. Deze handelsvoorwaarden prevaleren boven alle voorwaarden die door de klant worden uitgegeven. De klant dient zich niet te verlaten op verklaringen van personeel, aangezien deze geen deel uitmaken van het contract of het zekerheidscontract.

Auteursrecht en handelsmerk
Onze website bevat unieke inhoud die exclusief in ons bezit is, inclusief de tekst, video en foto’s. Elk ongeautoriseerd gebruik van ons handelsmerk of onze handelskleding, auteursrechtelijk beschermde inhoud, inclusief het kopiëren van het uiterlijk van onze website of het productontwerp, is verboden.

Bovendien kunnen we, maar zijn we niet verplicht om de indiening van door onze gebruikers gegenereerde inhoud toe te staan. U gaat ermee akkoord dat als u inhoud aan ons verstrekt, u ons een niet-exclusief, onherroepelijk, universeel recht verleent om de inhoud om welke reden en in welke vorm dan ook te reproduceren, uitsluitend ten behoeve van Vitadote®, financieel of anderszins.

Diversen
Vitadote® kan naar eigen goeddunken het Voorwaarden Beleid op elk moment herzien.

Elke tekortkoming of vertraging door Vitadote® bij het afdwingen van enige bepaling van haar Beleid ten aanzien van voorwaarden wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling en verhindert niet dat Vitadote® de bepaling op een later tijdstip afdwingt.